Preventívne prehliadky

Anamnéza zameraná na prekonané ochorenia, výskyt kardiovaskulárnych a onkologických ochorení v rodine

Objektívne vyšetrenie:

  • tlak krvi
  • pulzová frekvencia
  • EKG nad 40 rokov
  • vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, skeletu, orientačné neurologické
  • kožné vyšetrenie  so zameraním na záchyt malignít
  • vyšetrenie stolice na prítomnosť krvi pri veku nad 50 rokov alebo pri pozitívnej rodinnej anamnéze na karcinóm hrubého čreva.

Krvné vyšetrenia v rozsahu platnej legislatívy
Výskyt možných pracovných rizík
Celkové zhodnotenie preventívnej prehliadky s následným doriešením stavu

Preventívnu prehliadku absolvujete zdarma v rámci vašeho zdravotného poistenia.
Zavolajte na uvedené telefónne číslo alebo napíšte krátky email a objednajte sa.