MUDr. Andrea Kosecová

VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH          
poliklinika Kramáre, Bratislava
tel. 02/59542380 0903/546487

kosecova@kosecova.sk