MUDr. Andrea Kosecová

VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH
poliklinika Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava
tel. 02/59542380 0903/546487 kosecova@kosecova.sk